خداداد عزیزی درباره بازی خیرخواهانه‌ای که قرار است برگزار کنند، اظهار داشت: گروهی در مشهد می‌خواهند برای آزادی زندانی‌ها تلاش کنند و از این دست کار‌ها انجام دهند. یک زندانی محکوم به مرگ است و به زودی حکمش می‌آید و مدتی بازیکن تیم جوانان دهداری بوده است. یک بازی خیرخواهانه می‌خواهیم برای وی روز جمعه برگزار کنیم که اگر بشود کاری کنیم تا رضایت خانواده آن‌ها را بگیریم.

وی افزود: این یک تورنمنت سه تیمه است و تیم رسانه مشهد، پیشکسوتان خراسان و پیشکسوتان ۹۸ در آن شرکت می‌کنند. دو نیمه ۲۵ دقیقه بازی می‌کنیم و پیشکسوتان ۹۸ با رسانه بازی می‌کند و یک ۲۵ دقیقه هم با پیشکسوتان خراسان بازی می‌کنند.

پیشکسوت فوتبال ایران تصریح کرد: امیدوارم اتفاق خوبی رخ دهد، چون ما از بچه‌های ۹۸ درخواست کردیم بیایند و آن‌ها هم همیشه دنبال چنین کار‌های خیری هستند. امیدوارم شروع خوبی برای مجموعه‌ای باشد که در آن بتوانیم به زندانی‌ها کمک کنیم.