تیمی از کمیته ملی امور اسیران به ریاست "عبدالقادر المرتضی"، عضو هیات مذاکره کننده و رئیس این کمیته راهی امان شدند تا حل و فصل موانعی که مانع از اجرای توافق تبادل اسرا می‌شود، مورد بررسی قرار دهند.

در همین حال، المرتضی در صفحه خود در فیسبوک اعلام کرد که از فرودگاه بین‌المللی صنعاء راهی امان می‌شود تا دیدارهای مستقیمی با طرف دیگر (نمایندگان دولت مستعفی یمن) با نظارت سازمان ملل برگزار کند.

وی در ادامه گفت، این دیدارها در چارچوب تلاش برای حل و فصل موانعی که مانع از اجرای توافق تبادل اسرا و بازداشت شدگان می‌شود، صورت می‌گیرد.