«نجیب دانش» به ایرنا گفت که ۱۰ تن از زخمی های این حمله انتحاری کودک هستند و تمام زخمی ها به بیمارستان انتقال داده شدند. 

این درحالیست که برخی رسانه ها به نقل از «وحیدمایار» سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان شمار زخمی های این رویداد را ۴۰ نفر اعلام کرده است.

دانش با بیان این که این حمله به کمپ «گرین ولیج» صورت گرفت ، تصریح کرد که هنوز روشن نیست که این کمپ مربوط به کدام نهاد خارجی است.

منابع پلیس اعلام کردند که حمله با خودرو بمب گذاری شده صورت گرفت و هم اکنون منطقه در محاصره نیروهای آمنیتی و پلیس قرار دارد.