حاجی رضا شاکرمی افزود: با هدف شتاب بخشی در رسیدگی به این حادثه و بررسی علل آن یکی از معاونان قضایی دادستانی کرج به همراه دادستان فردیس را مامور به بررسی ابعاد این حادثه کرده ایم.

وی اضافه کرد: تسریع در روند رسیدگی به مجروح حادثه و نظارت بر اموال موجود از برنامه کاری تیم قضایی استان البرز است.

به گزارش ایرنا، در سانحه هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ ارتش ۱۵ نفر از سرنشینان این هواپیمای باری که از قرقیزستان به مقصد فرودگاه پیام استان البرز در حرکت بود جان خود را از دست دادند.

این هواپیما با فرود اضطراری در فرودگاه فتح زیبادشت استان البرز از باند فرودگاه خارج و دچار حادثه شد.

وضعیت عمومی تنها بازمانده هواپیمای حادثه دیده صبح امروز البرز رضایتبخش بوده و برای ادامه درمان به تهران انتقال یافت.