"شیخ محمد حسین"، مفتی شهر قدس در گفت‌وگو با روزنامه القدس العربی تصریح کرد: قبة‌ الصخره پس از تلاش نیروهای پلیس اسرائیل برای یورش به آن بسته شد.

وی در ادامه افزود: وضعیت در محوطه‌های مسجد ‌الاقصی همچنان متشنج است و این امر پس از آن رخ داده که یک شهرک نشین تلاش کرد به مسجدالاقصی یورش ببرد و به دنبال آن، نگهبانان از ورود وی به مسجد ممانعت کرده و سپس پلیس رژیم صهیونیستی به بهانه تفتیش امنیتی سعی کرد به قبه‌ الصخره یورش ببرد.

مفتی شهر قدس اظهار کرد: در مقابل، خادمان مسجد درهای قبة الصخره را به منظور ممانعت از یورش پلیس اسرائیل و هتک حرمت آن بستند و پلیس اسرائیل همچنان در داخل محوطه‌های این مسجد مستقر است.

محمد حسین همچنین خاطرنشان کرد: فضای داخل حرم در سایه حضور گسترده نیروهای پلیس اسرائیل و هراس نمازگزاران نسبت به یورش نیروهای پلیس برای بازداشت یکی از نگهبانان متشنج است.

وی گفت: اگر مساله‌ای وجود داشته باشد که ایجاب کند پلیس اسرائیل برای مقابله با تنش‌ها مداخله کند، باید برای این امر با مدیریت مسجد و اداره اوقاف هماهنگی کند.

مفتی قدس تصریح کرد که پیشنهاد شهرداری رژیم صهیونیستی در قدس مبنی بر کاهش صدای اذان در شهر قدس و مسجد الاقصی امری مردود است و صدای اذان در این شهر و در مسجد آن بلند خواهد شد.