‌اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: باید تلاش کنیم متناسب با زحمات پرستاران، جایگاه آنان نیز ارتقا یافته و مشکلاتشان به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نسبت بیماران و مراجعات به مراکز بهداشتی بویژه بیمارستان ها و مراکز درمانی به نسبت پرستاران بسیار زیاد بوده و بار تحمیل شده بر پرستاران و خدماتی که ارائه می دهند بالاست و باید برای کاستن فشار کاری پرستاران چاره اندیشی شود، افزود: یکی از راهکارها که مجلس موافق بوده و دولت هم باید تدابیری برای آن بیندیشد کاهش بار ورودی و کاهش بستری بیماران در بیمارستان و انتقال به منزل با خدمات پرستاری در منزل است.

رنجبرزاده تصریح کرد: با پشتیبانی بیمه های سلامت از خدمات، پرستاران در منزل می توانند مدت بستری بیماران در بیمارستان ها را کاهش داده و هزینه های بیمارستانی را پایین بیاورند و قشر عظیمی از پرستاران نیز در بخش خصوصی می توانند فعالیت داشته باشند و صرفا تمام نگاه ها معطوف به افزایش استخدام ها نباشد.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه این طرح را به زودی و در سال آینده بتوانیم پیش ببریم نیاز به وضع قانون بوده و  مجلس به این امر تاکید دارد.

رنجبرزاده یادآور شد: وضع چنین قانونی راه میانبری است که ضمن پیش بردن کار با سرعت و شتاب بیشتر، موجب ارتقای رضایتمندی و کاهش بیماری و کاهش بستری ها در بیمارستان ها بوده و خدمات پرستاری در منزل را مورد حمایت مالی و مدیریتی قرار می دهد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: این مصوبه ضمن قانونمند کردن خدمات پرستاری در منزل همراه با پشتیبانی مالی و مورد حمایت قرار گرفتن بیمه های سلامت، تعداد بسیاری از پرستاران و دانش آموختگان و تحصیلکرده های بهداشتی و درمانی را به اشتغال خواهد رساند.

وی اضافه کرد: این طرح یکی از مواردی است که مجلس به صورت جدی در نظر داشته و امیدواریم تامین اعتبار و نهایی شود.