کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی از قضاوت داور بازی ایران و ویتنام به قدری شاکی بود که رو به جایگاه مسئولان کرد و با دست چیزهایی به آنها می گفت. وقتی از علی کفاشیان نایب رئیس کنفدراسیون آسیا و فدراسیون در این باره سوال می کنیم جواب می دهد: «او خیلی ناراحت بود. بله من این اعتراض ها را دیدم. کی روش گفت ببینید چه رفتارهایی با ما می کنند و داور را نشان می داد. کی روش زیاد روی فرم نبود به خاطر همین آن حرکات را می کرد. البته امیدوارم کی روش هم کمی مثل ما ریلکس باشد.(خنده)»