حجت نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز متاسفانه در هنگام بررسی برنامه سوم شهر تهران شاهد تخلفی از سوی هیئت رئیسه در اداره جلسات بودیم که امیدواریم این رویه در جلسات بعدی اصلاح شود.

وی افزود: بر اساس ماده ۷ دستورالعمل بررسی طرح ها و لوایح مصوبات کمیسیون تلفیق زمانی قابلیت اجرایی شدن دارد که در صحن به تصویب برسد که این اتفاق امروز نیفتاد و هیئت رئیسه از پذیرش پیشنهادات اصلاحی بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ممانعت کرد که این خلاف دستورالعمل و آئین نامه های مربوطه شورا است و امیدواریم در جلسه بعدی بررسی برنامه سوم این مشکل بررسی و برطرف شود.

نظری در خصوص اینکه که چرا روند بررسی مواد برنامه سوم این گونه با شتاب و با سرعت است گفت: به هر حال ایام بودجه نزدیک است و باید با سرعت بیشتری برنامه پنج ساله را مورد بررسی قرار دهیم و این برنامه چند ماهی است در کمیسیون ها در حال بررسی است و موارد مورد مناقشه با گفتگوهای کوتاه قابل حل است.