امیرحسین زمانی نیا در سیزدهمین همایش اتحادیه صادرکنند‌های فراورده‌های نفتی با بیان اینکه تماس اروپایی‌ها برای راه اندازی این ساز و کار­ مالی روزانه در حال انجام است گفت: با وجود فشار‌های آمریکا هیچ کدام از مقامات اروپایی راه اندازی این ساز و کار مالی را غیر ممکن ندانسته اند و دیرزمانی نخواهد گذشت که این تلاش‌ها نتیجه بدهد.

وی با بیان اینکه اگر ساز و کار مالی اروپا اجرایی شود کمک زیادی­ به توسعه روابط اقتصادی با­ کشور‌های اروپایی و سایر کشور‌ها خواهد کرد، گفت: البته این ساز و کار مالی حلال همه مشکلات نیست و ما هم منتظر راه اندازی این ساز و کار نیستیم و اقدامات خود را در نبود آن هم ادامه می‌دهیم.