علیرضا حیدری دروازه‌بان تراکتورسازی با عقد قراردادی به ماشین‌سازی پیوست.

13971023000894_Test_PhotoN