قیمت مدل‌های مختلف خودروی سمند در بازار به شرح زیر است

5122204