محسن هاشمی با حضور در جمع خبرنگاران در مورد موضوع پولی شدن تونل‌ها و معابر تصریح کرد: یک بحث داخلی در معاونت حمل و نقل داشتیم که به بیرون درز کرد و تبدیل به یک مطلب غیرواقعی شد و ما برنامه‌ای برای اخذ عوارض از معابر و تونل‌ها نداریم.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز در نوبت صبح جلسه شورای شهر پیشنهاد لایحه نما را بررسی کردیم و به تصویب رسید، گفت: همچنین لایحه برنامه سوم شهرداری تهران روی میز بررسی شورا قرار گرفت و با ۹۶ حکم در حال بررسی در نوبت عصر شورا است.

هاشمی با بیان اینکه امیدواریم تا فردا ظهر احکام برنامه سوم توسعه به تصویب برسد، تصریح کرد: بودجه سال ۹۸ شهرداری نیز بر اساس برنامه سوم نگارش می‌شود.

رییس شورای شهر تهران در مورد سرانجام لایحه مدیریت یکپارچه شهری نیز با بیان اینکه تا کنون نتوانستیم به مدیریت یکپارچه شهری برسیم اما سعی کردیم مدیریت هماهنگ شهری را به سرانجام برسانیم، گفت: البته لایحه مدیریت یکپارچه شهری در مجلس در حال پیگیری است.

وی گفت: برنامه دوم توسعه شهرداری تهران به طور کامل اجرا نشد و به همین دلیل همپوشانی زیادی بین برنامه دوم و سوم وجود دارد.

هاشمی افزود: پیش نویسی هم نداریم و این تنها یک سوءتفاهم بوده است.