فرهاد سرخوش در گفتگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه وسعت دریاچه ارومیه در تراز اکولوژیکی ۴۲۰۰ تا ۴۴۰۰ کیلومتر مربع خواهد بود، تصریح کرد: مابقی وسعت دریاچه که امکان زیرآب رفتن ندارد با کشت درختچه‌ها و مالچ پاشی پوشش داده می‌شود تا ریزگرد‌ها تثبیت شود.

وی با بیان اینکه وسعت دریاچه از میزان پیش بینی شده در تراز اکولوژیک فراتر نمی‌رود و برنامه‌های تثبیت و احیا بر اساس این میزان در ستاد احیا انجام می‌شود ادامه داد: اطراف دریاچه ارومیه طی سال‌های گذشته و در اثر سیلاب دچار شیب منفی شده که برای افزایش وسعت پیش‌بینی شده دریاچه از ۴۲۰۰ تا ۴۴۰۰ کیلومتر مربع در تراز اکولوژیکی، باید تراز آب نیز افزایش یابد تا بتواند شیب منفی نیز زیر پوشش آب برود و افزایش وسعت را شاهد باشیم.

سرخوش با بیان اینکه دریاچه ارومیه دیگر نمی‌خشکد افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده و نمونه برداری‌ها از دریاچه ارومیه نشان می‌دهد ۶ تا ۲۸ سانتی متر برخی نقاط حاشیه دریاچه ارومیه عمیق‌تر شده است.

وی با تاکید بر اینکه هرچه دریاچه عمق یابد از خشکی فاصله می‌گیرد گفت: طی سال‌های گذشته به دلیل رسوب گذاری نمک امکان عمیق‌تر شدن دریاچه نبود که با ورود آب شیرین به پیکره این تخته سنگ‌های نمکی حل شده و دریاچه عمیق‌تر شده است.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی اظهار کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۶۱ است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ سانتی متر افزایش داشته است. وسعت فعلی دریاچه ارومیه ۲۱۲۷.۷۷ کیلومترمربع است؛ وسعت دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۶۸ کیلومتر مربع افزایش داشته است.

سرخوش با بیان اینکه حجم آب فعلی موجود در دریاچه ارومیه یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون مترمکعب است، تصریح کرد: حجم آب دریاچه ارومیه سال گذشته ۱ میلیارد با ۱۰۰ میلیون متر مکعب بود که نسبت به سال گذشته ۶۱۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.