صبح امروز در صحن شورای شهر تهران بررسی متن اصلاح شده برنامه سوم توسعه شهر تهران که در کمیسیون تلفیق شورا نیز به تصویب رسیده در دستور قرار گرفت و مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان این که در اسفند ماه سال گذشته گام اول برای تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران را برداشتیم و در مصوبه سیاستها و راهبردهای کلیدی را مشخص کردیم گفت: سیاستها در چهار بخش راهبردها، اولویت‌ها، اسناد و ساختار و گزارش و پایش مصوب شد.

وی گفت: حالا نیز باید کلیات و احکام برنامه مورد تاکید قرار بگیرد تا بتوانیم وارد رسیدگی به بندها شویم.

به گزارش ایسنا، با رأی ۱۸ عضو شورای شهر تهران، کلیات و احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران به تصوب رسید.

در بررسی ماده یک برنامه سوم توسعه که به نظام مدیریت و خدمات کارآمد در حکمروایی شهری پرداخته است به تعریف عنوان‌ها در لایحه اختصاص داده شده بود و ماده یک با اصلاح یک اشکال تایپی و با حذف عنوان شورای شهر ری و تجریش از عنوان شواری شهر تهران با ۱۶ رأی به تصویب رسید.

ابراهیم خلیل آبادی در واکنش به حذف نام ری وتجریش گفت: من اهل زیاد حرف زدن نیستم اما بارها نامه نوشتم که باید نام ری و تجریش به عنوان شورای شهر تهران اضافه شود.

وی با بیان این که چطور شما تقسیمات کشوری را قبول ندارید چرا که ری در تقسیمات کشوری واحد سیاسی مستقل است، اضافه کرد: سال ۹۲ یک دعوای احمدی-صفدری بین قالیباف و احمدی نژاد شکل گرفت و آقای قالیباف برای شهر ری شهردار تعیین کرد که برخلاف قانون اساسی است، چرا  که هر شهر و روستای با بیش از ۲۰ خانوار باید شورا داشته باشد و حالا شهر ری ۸ هزار ساله شورای جدا ندارد و ما فقط غصه آن را میخوریم.

وی با بیان این که ری واحد تقسیمات کشوری جدا است وهویت شهری دارد گفت: شما به مانند اهل قاجار که اسم خانم ها را نمی آوردند اسم ری را نمی آورید و این قابل قبول نیست.

محسن هاشمی نیز در واکنش به قصد خروج خلیل آبادی از شورا وعدم رآی دهی‌اش گفت: شما  قهر کردید؟ یک سیاستمدار حرفه ای هیچ وقت قهر نمی‌کند و این موضوع را در جلسه هم اندیشی بعدا حل وفصل می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، هاشمی افزود: اعضای شورای شهر تهران در جلسه نوبت عصر هم باید حاضر شوند واگر این ۴۴ صفحه برنامه امروز تصویب نشود باید فردا نیز در جلسه حاضر شوید.

به گزارش ایسنا، ماده دو برنامه سوم توسعه نیز بدون تغییر به تصویب رسید.