بر اساس این طرح، مردم در هر استان به کاندیدا‌های مشترک رای می‌دهند و هر شهرستان نماینده مستقلی نخواهد داشت. اما این طرح، موافقان و مخالفان زیادی دارد و معلوم نیست به نتیجه نهایی برسد.

ویدیوی زیر نگاهی گذرا دارد به جزئیات و معایب و مزایای این طرح.