روز گذشته (شنبه) در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده آخرین دفاعیات «دومان سهند» متهم ردیف اول این پرونده اخذ شد.

امروز نیز به اتهامات ۳ نفر دیگر از متهمان پرونده دومان توکان رسیدگی می‌شود.

این پرونده ۵ متهم دارد که یکی از آنها متواری است.

بر اساس کیفرخواست صادره، متهمان این پرونده در قالب شرکت سرمایه گذاری، ۱۵۰ میلیاردتومان از سرمایه مردم را صرف کارهای شخصی خود کرده اند و این در حالی است که قرار بوده سرمایه های مردم در مسیر توسعه گردشگری، تاسیس اماکن تفریحی، هتل و رستوران هزینه شود.

گردش مالی متهم دومان سهند مدیرعامل این شرکت بالغ بر ۵۰۰ میلیاردتومان بوده است.

این پرونده ۱۸۶ شاکی دارد که شکایات همه آنها اخذ خواهد شد.