محسن هاشمی صبح امروز (یکشنبه‌) در آغاز جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: خبری تحت عنوان پولی شدن و اخذ عوارض از معابر و بزرگراه‌های تهران به عنوان شنیده و شایعه در یک رسانه منعکس شد و واکنش به این خبر که باید تکذیب می‌شد، ارائه یک لایحه بود که فرایند کارشناسی را طی نکرده و در  مرحله گمانه زنی و صحبت بود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران  با اشاره به اینکه اخذ عوارض از وظایف شورای اسلامی شهر تهران و مجلس شورای اسلامی است، در این باره گفت‌: باید از طریق کارشناسی لایحه با امضای شهردار به شورا بیاید، ولی دیدیم که این موضوع را برای تخریب عنوان کردند.

وی  در پایان صحبت‌های خود با بیان اینکه از همه دست اندرکاران در شورای اسلامی شهر تهران و خبرنگاران این را می‌خواهم که در فضای مجازی و مطبوعات خود به عدم تخریب توجه کنند تاموجب تشویق اذهان عمومی نباشند، در این باره توضیح داد: از شهردار هم می‌خواهم که نسبت به سازماندهی روابط عمومی و اخبار معاونت ها و مناطق در فضای مجازی اقدام کنند.