شرکت پارس خودرو قیمت جدید انواع خودروهای این شرکت را به شرح زیر اعلام کرد.

3011489