مسعود ده نمکی چند روز قبل در واکنش به برد پرگل ایران مقابل یمن گفته بود که می توانستیم تیم کشور جنگ زده ای مثل یمن را با یک گل ببریم و در عوض این ۵ گل را به عربستان بزنیم.