سانا گزارش داد، نیروهای نظامی سوریه در ادامه پاکسازی مناطقی در حومه استان های دمشق و قنیطره که پیش تر در اشغال تروریست ها قرار داشت، مقادیر زیادی سلاح و مهمات ساخت انگلیس کشف و ضبط کردند.

 

براساس این گزارش، نیروهای ارتش و امنیتی سوریه به پاکسازی شهرها و شهرک های حومه دمشق و قنیطره ادامه می دهند.

 

پیش تر نیز ارتش سوریه در پاکسازی مناطقی که در اشغال تروریست ها قرار داشت، مقادیر زیادی سلاح و مهمات ساخت آمریکا و رژیم صهیونیستی کشف کرده بودند.

 

آمریکا و کشورهای اروپایی به همراه برخی از کشورهای منطقه از آغاز بحران سوریه در سال ۱۳۸۹ از تامین کنندگان اصلی تسلیحات تروریست ها بودند.

 

بحران سوریه موجب آوارگی ۱۲ میلیون نفر از ۲۴ میلیون جمعیت سوریه در داخل و خارج از این کشور شده است.

 

آوارگان سوریه در خارج از این کشور در ترکیه ، لبنان ، اردن ، مصر ، تونس و برخی کشورهای اروپایی حضور دارند.