آسوشیتدپرس گزارش داد، این در حالی است که اخیرا حزب حاکم دموکراتیک مترقی تایوان در انتخابات محلی این منطقه شکست‌های سنگینی خورد.

در همین راستا امروز جمعه تسای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان اقدام به منصوب کردن سو تسنگ-چانگ  به عنوان نخست وزیر و مسوول ارشد کابینه همزمان با متنشج شدن رابطه با چین کرده است.

سال ۲۰۱۶ پکن در پاسخ به پیروزی تسای اینگ ون در انتخابات تایوان تمامی قراردادها با دولت وی را لغو کرده و فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک را بر این منطقه تشدید کرد.

حزب اپوزیسیون ملی‌گرا که حامی روابط نزدیک‌تر با پکن است اخیرا در انتخابات محلی ۲۴ نوامبر تایوان حائز ۱۵ کرسی از ۲۲ کرسی مهم شد که این شامل منطقه کائوسیونگ به عنوان یک پایگاه تحت کنترل حزب دموکراتیک مترقی در جنوب تایوان می‌شود.

بعد از این شکست انتخاباتی تسای اینگ ون از رهبری حزب دموکراتیک مترقی که مخالف با تقاضای چین برای اتحاد مجدد با سرزمین اصلی چین است استعفا کرد.

تحلیل‌گران می‌گویند این شکست انتخاباتی ناشی از نارضایتی عمومی از عملکرد دولت تسای اینگ ون اتفاق افتاده است.

فشارهای چین بر دولت تسای اینگ ون در تایوان موجب شده که این دولت دچار انزوای بین المللی شده و تعداد هم پیمانان دیپلماتیکش به تنها ۱۷ عدد کاهش یافته و نمایندگانش از برخی گردهمایی‌های بین المللی کنار گذاشته شود و شرکت‌های بین المللی نیز برای تعامل با تایوان آن را بخشی از چین تعیین می‌کنند.

سوتسنگ- چانگ که ۷۱ سال سن دارد یک وکیل حقوق بشری سابق و از بنیانگذارن حزب دموکراتیک مترقی در زمان دوره حکومت نظامی تحت رهبری ملی گرایان بوده است. اوسابقا در سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۷ به عنوان نخست وزیر خدمت کرده است و یک قانونگذار و قاضی دادگاه نیز بوده است.