این دومین بار از ماه گذشته است که ماهی‌های این رودخانه که طولانی‌ترین رودخانه استرالیاست، به طور دسته‌جمعی تلف می شوند. ماه قبل هم ۱۰ هزار ماهی رودخانه دارلینگ جان باختند. به گفته وزارت صنایع ایالت «نیو ساوت ولز» علت مرگ دسته جمعی ماهی‌ها کاهش ناگهانی دمای هوا طی آخر هفته گذشته است که باعث افزایش جلبک‌های سمی و به دنبال آن از بین رفتن اکسیژن موجود در آب رودخانه شده است.