باب منندز، سناتور ایالت کارولینای جنوبی گفت: «در حال حاضر خود ترامپ یک وضعیت فوق العاده در سطح ملی به شمار می‌آید.»

باب منندز در حساب توئیتری خود نوشت: «رئیس جمهور ترامپ ابتدا وعده داد مکزیک هزینه احداث دیوار را خواهد پرداخت. بعد خواهان پرداخت آن از سوی مالیات دهندگان آمریکایی به جای مکزیکی‌ها شد. بعد دولت را به تعطیلی کشاند و بعد از آن جلسه مربوط به تعطیلی دولت را ترک کرد و درباره آن دست به توئیت شد. در حال حاضر خود ترامپ یک وضعیت فوق العاده در سطح ملی به شمار می‌آید.»