این محصول هیوندایی پاهایی دارد که می‌تواند روی هر نوع زمینی حرکت کند. بر اساس اعلام این کمپانی کره‌ای، مدل خودروی پیاده‌رو برای پاسخگویی به موارد اضطراری طراحی شده اما قابلیت تبدیل و تغییر به انواع مدل‌های مورد نیاز را دارد.