طی مراسمی که در مسجد بلال حبشی این شهر برگزار شد، اولیای دم، قاتل فرزندشان را که حدود ۳ سال پیش در یک نزاع، پسر خانواده را به قتل رسانده بود، مورد عفو و بخشش خود قرار دادند.

این محکوم به قصاص، در یک نزاع در شهر همدان جوانی را به قتل رسانده و 3 سال در زندان در انتظار اجرای حکم قصاص بود.

15 روز پیش قرار بود حکم قصاص این فرد در محل زندان مرکزی همدان اجرا شود که با وساطت معتمدین محلی و تنی چند از مسئولین شهری و گذشت بزرگوارانه خانواده مقتول، این شخص به زندگی لبخند دوباره زد و به آغوش خانواده بازگشت.

امیدواریم افراد جامعه در برخورد ها، با خویشتن داری از درگیری های احتمالی پرهیز کنند تا خدای نکرده شاهد عزادار شدن خانواده هایمان نباشیم.