به‌گزارش دیلی میل، «صاحب رستوران استرالیایی می‌گوید: به‌صورت تصادفی متوجه شدم که پیک موتوری‌ام از روی غذاهای سفارشی مشتریان می‌خورد این موضوع بشدت مرا عصبانی و ناراحت کرده بود از بالکن رستوران بر سرش فریاد کشیدم او صدای مرا شنید اما به روی خودش نیاورد و فرار کرد و دیگر به رستوران باز نگشت.»

وی می‌گوید این کار باعث از دست دادن مشتریان و انتقال بیماری و آلودگی خواهد شد و از این به بعد در انتخاب پیک‌های موتوری دقت بیشتری خواهد کرد.