بهرام قاسمی رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به مناسبت ۲۰ دی سالروز قتل امیرکبیر، با تجلیل از اندیشه‌های بلند امیرکبیر برای توسعه و آبادانی ایران گفت: هنوز صدا و طنین گرم و رسای امیرکبیر از اعماق تاریخ به گوش می رسد و با بارور شدن نهال قانونمداری و توسعه خواهی او در خاک پر مهر ایران زمین به بار نشست و در گوشه گوشه ایران زمین سایه گسترد.

وی خاطرنشان کرد: پاسداشت امیرکبیر، پاسداشت آرمان های بلند و اندیشه های روشن و مترقی در سرزمین ماست.

قاسمی افزود: وزارت خارجه نیز با نام امیرکبیر قرابت ها دارد. یکی از دستاوردهای درخشان امیرکبیر در دوران باشکوه صدارتش، تلاش او برای توسعه مناسبات و روابط خارجی و حضور در عرصه جهانی با حفظ استقلال ایران و در نظر داشت منافع ملی و مصالح مردم است. برای تحقق این اهداف بلند بود که او دست به اقداماتی برای توسعه و تجدید ساختار وزارت امور خارجه زد. در سالروز قتل امیر یاد و نام او را گرامی می‌داریم.