عبدالرضا رحمانی فضلی چهارشنبه شب در ادامه برنامه های سفر خود به مشهد با حضور در دفتر امام جمعه مشهد با آیت الله سیداحمدعلم الهدی دیدارو گفتگو کرد.

این دیدار پس از معارفه رزم حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی صورت پذیرفت.