امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در رأس یک هیات عالیرتبه جهت دیدار و مذاکره با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی موریتانی وارد نواکشوت شد.

وی در این سفر با رئیس‌‌جمهور و وزیر دفاع موریتانی دیدار و مذاکره خواهد کرد.