متن پیام اینستاگرامی اسدالله بادامچیان به شرح زیر است:

 

ا میرکبیر شخصیتی زنده در تاریخ ایران است که مظهر نجات کشور از استبداد و خرافات و استعمار می باشد. 

 

وی در چهار سال صدارت خود, نفوذ بیگانگان را بی رنگ کرد. هرچند بد خواهان  #ایران و جریان نفوذی او را شهید کردند.

 

امیر ثابت کرد با داشتن تجربه و تفکر برنامه ای و قدرت اجرایی و تکیه بر مردم عاشق اعتلای وطن مان ایران, در مدت چهار سال می توان تحول بزرگی در کشور آفرید. 

 

ایران هنوز هم نیازمند امیرکبیرهای امروز است.