مجلس قانونگذاری فلسطین گزارش کمیته سیاسی این مجلس را که خواستار رای به عدم صلاحیت محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شده است، تصویب کرد.

پیش از این نیز دنی دانون، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد، محمود عباس را منبع ترویج نفرت و تروریسم دانست و گفت: اگر می خواهید مساله فلسطین و اسرائیل حل شود، باید عباس را برکنار کنید.