مقام های فرودگاه هیترو ضمن تایید این خبر اعلام کردند که باند شمالی فرودگاه بسته شده است.

اطلاعات بیشتری درباره جزییات این حادثه منتشر نشده با این حال شماری از مسافران اعتراض های خود را به فضای مجازی کشانده و نسبت به تاخیر به وجود آمده گلایه کرده اند. 

این حادثه کمتر از یک ماه پس از آن صورت می گیرد که در اثر پرواز پهپادهای ناشناس در اطراف فرودگاه گاتویک لندن، صدها پرواز لغو و ده هزار مسافر سرگردان شدند. 

این وضعیت سه روز فرودگاه گاتویک را به تعطیلی کشاند تا درنهایت ارتش انگلیس با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته نظامی، پهپادهای مزاحم را زمین‌گیر و سرانجام فعالیت این فرودگاه پس از ۷۲ ساعت از سر گرفته شد.