«فرانک ماگنیتز» سیاستمدار راست افراطی آلمان در حمله ای به شدت زخمی شده است.

پلیس آلمان در این خصوص اعلام کرد که این حمله انگیزه سیاسی دارد.

بر اساس این گزارش،  ۳ فرد ناشناس به «فرانک ماگنیتز» که رهبر حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در شهر «برمن» است، حمله کردند.

به گفته سران حزب آلترناتیو برای آلمان، ۳ مرد نقاب‌پوش نخست با استفاده از چوب وی را کتک زدند و پس از بی‌ هوش شدن با لگد به سرش کوبیده اند.

پلیس تا کنون اطلاعات بیشتری را در این باره رسانه ای نکرده است.