محمدحسین فرهنگی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور در تشریح نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: در این جلسه آئین‌نامه این کمیسیون برای نحوه اداره جلسات آن  به تصویب اعضا رسید.

وی ادامه داد:مقرر شد تا بررسی کلیات و سپس جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ از روز شنبه هفته آینده در کمیسیون تلفیق آغاز شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده قرار بر این شد تا کلیات بودجه در کمیسیون بررسی شود و سپس وارد جزئیات آن شویم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور با بیان اینکه در کمیسیون ابتدا بخش درآمدی و سپس هزینه‌ای بررسی می‌شود، اضافه کرد: احتمالاً لایحه بودجه ظرف ۲۰ روز در دو نوبت صبح و عصر بررسی می‌شود.