کارلوس کی روش که به همراه اوسیانو کروز و مارکار آقاجانیان تماشاگر دیدار دو تیم ویتنام و عراق بود، در پاسخ به سوال خبرنگاران اظهار داشت: تیم ویتنام مرا تحت تاثیر قرار داد. آنها شایسته نتیجه بهتری بودند.

او ادامه داد: این مسابقه ای بود که یک ضربه کاشته تکلیفش را مشخص کرد ولی فکر می کنم حق ویتنام حداقل یک امتیاز بود و این نشان داد که در تورنمنت خیلی دشواری شرکت داریم و همه تیم ها به بهترین نحو آماده هستند.

کی روش در پاسخ به این سوال که آیا دیدن این بازی تغییری در استراتژی اش برای مقابله با این دو تیم خواهد داد یا خیر، پاسخ کوتاهی داد و گفت: خواهیم داد.