این افراد در سوانح جاده ای و عمدتا بر اثر سقوط بهمن قربانی شده اند.

در نروژ، عملیات یافتن اجساد چهار اسکی باز به دلیل بارش سنگین برف به تاخیر افتاده است.

پیش بنی می شود که این چهار نفر که یک زن سوئدی و سه فنلاندی هستند، هفته گذشته زیر آوار بهمن در نزدیکی شهر ترومسو در شمال نروژ مانده باشند.

این روزنامه به ملیت دیگر قربانیان برف و سرما (هشت نفر دیگر ) اشاره نکرده است.