در آخرین دیدار از بازی‌های جام ملت‌های آسیا در روز سه شنبه، عربستان و کره‌شمالی رودرروی هم قرار می‌گیرند.

ترکیب عربستان: محمد العویس، علی هادی البلیهی، محمد الفتیل، محمد البریک، یار الشهرانی، هاتان بحبری، حسین المقهوی، عبدالعزیز البیشی، عبدالله عطیف، سالم الدوساری و فهد المولد.

ترکیب کره شمالی: ری میونگ گوک، کیم چول بوم، جانگ کوک چول، ری ایل جین، آن سونگ ایل، کیم سونگ گی، ری یونگ جیک، ری اون چول، هان وانگ سونگ، جونگ ایل گوان و پااک کوانگ ریونگ.