صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست امروز کمیسیون عمران مجلس، گفت: در نشست امروز بخش‌های از بودجه سال ۹۸ که مرتبط با کمیسیون عمران بود بررسی شد.

وی ادامه داد: در یکی از تبصره‌های که بررسی شد، مقرر شد فرصت‌هایی برای استفاده بهینه‌ از ایستگاه‌های راه‌آهن فراهم شود که این موضوع در بودجه ۹۷ آمده بود و در بودجه ۹۸ نیز آن را دنبال خواهیم کرد.

نماینده اردبیل در مجلس اضافه کرد:در نشست امروز این کمیسیون، موضوع اختصاص قیر رایگان به دستگاه های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و به میزان ۶ هزار میلیارد تومان قیر رایگان در سال ۹۸ به این دستگاه‌ها اختصاص خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در تبصره ۱۹ لایحه بودجه ارائه شده دولت آمده بود که اجرای پروژه های عمرانی با پیشرفت کمتر از ۵۰ درصد متوقف شود، اما با توجه به اینکه بخش اعظمی از این پروژه ها در مناطق محروم قرار دارد، اعضای کمیسیون عمران مجلس این متن را حذف کردند.

بدری تصریح کرد: یکی دیگر از مسائلی که امروز در جلسه مورد بحث قرار گرفت، افزایش سرمایه بانک مسکن بود چرا که دولت تنها رقم ۵ هزار میلیارد تومان را به این بخش تخصیص داده است، که ما آن را اصلاح کردیم و معتقدیم که باید از محل خط اعتباری مسکن مهر بالغ بر ۷ الی ۸ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن اختصاص یابد تا از این طریق برنامه‌های تسهیلاتی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال تامین شود.

وی اضافه کرد: همچنین مبحث استفاده از اسناد اوراق مشارکت برای شهرداری‌ها مطرح شد که رقم پیشنهادی برای آن ۵ هزار میلیارد تومان است، اما ما به دنبال افزایش آن هستیم تا فرصت بیشتری در توسعه قطار شهری در دست شهرداری‌ها قرار بگیرد.