کارلوس کی روش برای آنالیز حریفان بعدی ایران در مرحله گروهی وارد ورزشگاه زاید اسپورت سیتی شد تا دیدار عراق و ویتنام را مورد بررسی قرار دهد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ابران همراه با کروز و مارکار آقاجانیان به تماشای دیدار حریفان بعدی تیم ملی نشست.