پس از انتشار این خبر، راهبان ژاپنی از سراسر کشور فیلم‌هایی از خودشان در حال انجام فعالیت‌های بدنی مختلف در لباس راهبی تهیه کردند و با هشتگ «با لباس راهبی می‌توانم» در فضای مجازی منتشر کردند. گلچینی از این ویدئوها را ببینید.