کشور کامرون به دلیل آماده سازی ضعیف و همچنین وقوع درگیری در مناطق غربی مابین گروه های جدایی طلب و دولت حاکم در این کشور، از امتیاز میزبانی این تورنمنت خلع شد.

بدنبال پس گرفته شدن امتیاز میزبانی از کامرون، تنها ۲ کشور مصر و آفریقای جنوبی درخواست خود را به منظور میزبانی از این رویداد معتبر فوتبالی قاره آفریقا، تسلیم کاف کردند.

حالا پس از برگزاری جلسه مقامات کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آفریقا، این نهاد امتیاز میزبانی را به مصر که در سال ۲۰۰۶ نیز میزبانی این تورنمنت را بر عهده داشته، اعطا کرد.

با این حال، با توجه به برگزاری این رقابت ها مابین ماه های ژوئن و جولای سال جاری، کشور مصر تنها ۵ ماه فرصت دارد تا خود را مهیای میزبانی از کشورهای حاضر در این تورنمنت نماید؛ تورنمنتی که تیم های حاضر در آن، امسال برای نخستین بار از ۱۶ به ۲۴ تیم افزایش یافته است.

لازم به ذکر است تیم ملی مصر با هفت بار کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها، از این حیث رکورد دار محسوب می شود.