براساس سندی که شبکه سومریه‌نیوز آن را منتشر کرده، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در نامه‌ای به رئیس پارلمان این کشور نامزدهای نهایی برای وزارت کشور، دفاع و دادگستری را تعیین کرده است.

براساس این سند عبدالمهدی، "فالح فهد الفیاض" را برای وزارت کشور، "سلیم عبدالله احمد الجبوری" را برای وزارت دفاع و "رزکار محمد امین" را برای وزارت دادگستری نامزد کرده است.

کابینه عبدالمهدی به دلیل اختلافات گروه‌های سیاسی بر سر پست وزارت دفاع و کشور هنوز تکمیل نشده است.