مرتضی الویری در حاشیه جلسه شهرداران پس از انقلاب در دفتر شهردار تهران گفت: من پیش از این در مسئولیت اجرایی بودم و امروز عضوی از شورای شهر هستم و تمام حرف های خود را به صورت کامل در برنامه پنجساله سوم که از هفته آینده در دستور کار شورا قرار می گیرد، زده ام.

وی ادامه داد: امروز دو اولویت مهم تهران که حمل و نقل و ترافیک و آلودگی هوا است را مطرح کردم که راه حل هر دو مشکل به هم مرتبط است.

الویری تأکید کرد: توسعه حمل و نقل عمومی باعث کاهش تردد خودروهای شخصی می شود و کاهش خودروهای شخصی که عامل ۷۰ درصد آلودگی هوا هستند نیز باعث حل این مشکل خواهد شد.

وی گفت: در زمانی که من شهردار تهران بودم بودجه پایتخت ۷۰۰ میلیارد تومان بود که در حال حاضر به ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و نیروی انسانی نیز در زمان من ۲۵ هزار نفر بود که در حال حاضر به ۶۸ هزار نفر رسیده است.

وی در خصوص اینکه طی این سالها تهران چه پیشرفت هایی داشته است، گفت: شبکه بزرگراهی پایتخت توسعه داشته و در زمان ما تنها یک خط متروی صادقیه به میدان امام خمینی (ره) فعال بود که در حال حاضر مترو توسعه خوبی داشته و امیدواریم طی چند ماه پایانی سال ایستگاه های بیشتری نیز مورد بهره برداری قرار گیرد. همچنین فضای سبز توسعه پیدا کرده اما تعداد باغات کاسته شده است.