یک مراسم جالب در تورنتو. کریم باقری رفته بود به تورنتو، شهری که ایرانی هایش این قدر زیاد است که فارسی یکی از ۵ زبان رایجش است. کریم با پسران و همسرش رفته بودند به تورنتو. او جای اردوی قطر پرسپولیس با خانواده به نیویورک رفته و از آنجا هم برای یک مراسم تجلیل به تورنتو رفت.
فوتبالی دوستانه که یک گل داشت برای تورنتویی ها!
مسابقه ای که ستارگان دیگری مثل رضا عابدیان، تشت زر، سهراب امینی خواه و زارع ملکیان را که همگی اینجا بازیکن هایی سرشناس بوده اند در خود جای داده بود.
مسابقه ای که با حمایت شرکت رسا تریدینگ و تروند سعید رسایی و نشریه دنیای ورزش تورنتو برگزار شد.
نکته جالب این بازی البته ویدئوهایی بود که برای مراسم تجلیل از کریم از تهران فرستاده بودند. برانکو، مهدوی کیا، رحمان رضایی و مهرداد میناوند در این ویدئو از آقا کریم گفته اند.