محمد جواد ظریف که برای انجام سفری سه روزه به هند سفر کرده است، در اولین برنامه کاری خود صبح امروز با گادکاری وزیر حمل و نقل هند دیدار و گفت و کرد.

وزیر حمل و نقل هند در این دیدار هدایایی به ظریف اهدا کرد و همچنین یک بذر به نشانه حضور آنها در چابهار به وزیر امور خارجه کشورمان هدیه داد.