۴۵ دقیقه زمان کافی بود تا مجید حسینی و کارلوس کی‌روش به یک نتیجه مشترک برسند، مجید حسینی آن مجید آماده همیشه نیست. دو اشتباه ابتدای بازی و یک تکل بد و چهره مصطرب مجید و کمی شاکی بودن کی روش کافی بود تا این لژیونر ایرانی برود روی نیمکت.

این تعویض و آمدن پژمان به جایش سوژه ای شد برای کاربران شبکه های اجتماعی. مجید بعد از درخشش در جام جهانی در برنامه ۲۰۱۸ فردوسی پور گفته بود که کی روش قرار بوده پژمان را به جای روزبه چشمی به زمین بفرستد اما پژمان رفته بوده دستشویی!

حالا توئیتر پر بود از شوخی با آمدن پژمان جای حسینی. جالب ترین شان شاید آنی بود که نوشته بودند پژمان ، مجید را در دستشویی زندانی کرده و قفل کلید را هم انداخته دور و به زمین بازی رفته است!