نویسنده این مقاله افزود:

رییس جمهور در زمان تحلیف سوگند خورده که از قانون اساسی آمریکا نگهبانی و دفاع کند. نکته اصلی این سوگند نامه صیانت از قانون اساسی است و لیکن از زمان ادای سوگند که دوسال پیش صورت گرفت، او عملا آنرا نقض کرده است.

ترامپ بارها منافع شخصی خود را بالاتر از منافع کشورش در نظر گرفته است. او از ریاست جمهوری برای ارتقای کسب و کار خصوصی خود بهره برداری کرده و کادوهای مالی از کشورهای دیگر پذیرفته است. وی با اعضای کابینه که به دنبال منافع شخصی خود بوده اند، مماشات کرده است.

برای مقابله با مسئولیت حقوقی عملکرد خود و مبارزه انتخاباتی خارج از چارچوب قانونی تلاش کرده است و سازوکارهای مدون در نظام حکومتی آمریکا را تضعیف می کند.

هرج و مرج شدیدی که ترامپ ایجاد می کند موجب سردرگمی های بزرگ می شود. موضوع اصلی خیلی ساده است: آمریکا هیچوقت چنین رییس جمهوری را که برای این پست صلاحیت ندارد، به خود ندیده است. او ترامپ است. اکنون به خوبی آشکار می شود که در سال ۲۰۱۹ تنها سئوالی که جامعه آمریکا را به خود مشغول خواهد کرد، این است: ما در این مورد چه کار خواهیم کرد؟

پاسخ اولیه این است که باید صبر کرد و اجازه داد تحقیقات قضایی روند خود را طی کنند و از رای دهندگان خواست درانتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ نظر شان را اعلام کنند.

چنین پاسخی بسیار مفید است زیرا ازایجاد نوعی نارضایتی عمومی در مورد لغو نتایج انتخابات اجتناب می شود. اما به هر حال جانب صبر و انتظار نیز خطرناک است. چرا که هزینه اخراج چنین رییس جمهوری کمتر از هزینه باقی ماندن او در قدرت است.

او بارها نشان داده است که برای حفظ خود، به کشور لطمه خواهد زد.او به منافع آمریکا در سراسر آمریکا لطمه می زند و در داخل کشور نهاد های قانون اساسی آمریکا را تضعیف می کند و خطر افزایش خسارت ها روز به روز بیشتر می شود.

نویسنده مقاله در ادامه با اشاره به استعفاهای اطرافیان ترامپ و خودداری آنها از همراهی رییس جمهور ادامه داد: برخی از افراد میانه رو دولت ترامپ، از پست خود کناره گیری کردند. جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا که طرفدار همکاری آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و کره جنوبی بود، کابینه را ترک کرد. 

همچنین دادستان کل آمریکا، از اینکه به ترامپ امکان دهد تحقیقات قضایی علیه خود را لغو کند، امتناع کرد. دولت ترامپ پر از افراد بله قربان گو و کارچاق کن است.

نویسنده مقاله افزود: اکنون به نظر می رسد ترامپ برای اجرای انچه که دلش می خواهد، آزاد تر است. برای مثال او با قبول پیشنهاد فاکس نیوز دولت را تعطیل می کند و با صلاحدید رییس جمهور ترکیه سربازان آمریکایی را از سوریه فرا می خواند.

در اینجا ریسک بزرگی ممکن است کارها را برای بررسی عدم صلاحیت ترامپ خراب کند و آن وقوع شرایط اضطراری برای آمریکا از جانب کشورهای خارجی مثل وقوع جنگ، حمله تروریستی، بحران مالی و یا یک رخداد از نوع مصایب طبیعی است که در این صورت بررسی عدم صلاحیت او برای ریاست جمهوری به عقب می افتد.