سعید نمکی روز دوشنبه در همایش سراسری آموزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان نظارت ‌بر درمان افزود: مردم سلامت‌ خود را به ما سپرده‌اند و نباید از حقوق بیمار گذشت. اولین میثاق وزارت بهداشت، دفاع از سلامت مردم ‌است و طرح تحول سلامت اصلی‌ترین طرح وزارت بهداشت خواهد بود.‌

وی ادامه داد: نظارت بر درمان یکی از بحث‌های جدی ماست که مقدماتی می‌خواهد. نخست اینکه باید بدانیم هر چه ضوابط، ‌دستورالعمل و راهنماهای بالینی را بیشتر تدوین، ابلاغ و نظارت کنیم موفق‌تر هستیم. نهادینه کردن نظارت مبتنی بر دستورالعمل مدون ‌اولین کاری است که باید انجام دهیم. همچنین امور نظارت باید از سلیقه شخصی دور شود زیرا این آفت سیستم خواهد بود.

سرپرست وزارت بهداشت گفت: اگر ‌چهارچوب ساختار مدون و هوشمند باشد و نظارت وجود داشته باشد، سوءاستفاده‌های احتمالی کم می‌شود البته باید در زمینه شیوه نظارت‌ها ‌نیز دقت زیادی انجام شود.‌

سرپرست وزارت بهداشت بیان کرد: باید سعی کنیم مشکلات درون خانواده را به بیرون نکشانیم. زیرا جامعه پزشکی، پرستاری و ‌پیراپزشکی پاکیزه‌ترین هستند. کم عقلی است که شکایات درون این خانواده را به بیرون ببریم و از همه می‌خواهم به این موضوع توجه ‌کنند.‌

وی اظهار داشت: همه راهکارها باید به سمتی باشد که جامعه شریف پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی از جاهای دیگر تحقیر نشوند. البته افرادی وجود دارند که سوءاستفاده مالی کرده و به مردم ‌بی‌احترامی می‌کنند و کرامت انسانی را مدنظر قرار نمی‌دهند و باید با این افراد برخورد شدیدی انجام شود.‌

نمکی گفت: نظام مالی پرداخت نیز باید اصلاح شود. تعرفه‌ها را باید اصلاح کنیم، زیرا رومیزی و زیرمیزی معلول نظام تعرفه ‌غیرمنطقی است که با واقعیت‌های اقتصادی کشور مطابق نیست و برای کاهش تخلفات باید این موضوع را مدنظر قرار داد.‌