مهدی مهدوی کیا از جمله چهره هایی است که همیشه درباره مشکلات مردم صحبت کرده و گاهی هم به خاطر همین صحبت ها مورد حمله قرار گرفته است. وقتی در این باره از او سوال می کنیم جواب می دهد: «بالاخره ما از همین مردم هستیم و هیچوقت جدا نبودیم. خود من از پائین شهر می آیم. مشکلات زیادی داشتیم. من بچه جنگ هستیم. بچگی ما کلا با جنگ گذشت. تا چشم باز کردیم جنگ بود و موشک و آژیر خطر. اینها از ذهنم پاک نمی شود. مدام در حال فرار به پناهگاه بودیم. شب ها با ترس و لرز می خوابیدیم. سه سالم بود که جنگ شروع شد و تا ۹، ۱۰ سالگی ام ادامه داشت. همه اش با ترس می خوابیدیم که مبادا موشک نزنند و خانه روی سرمان خراب نشود. این چیزها از ذهن من پاک نمی شود. بالاخره مردم مشکلاتی داشتند ولی باز سالم تر زندگی می کردند. من تقریبا ۱۱ سال از ایران بودم. الان ۴ سال است دوباره به آلمان برگشته ام. هر چه رو به جلوتر می رویم متاسفانه همه چیز ناسالم تر می شود.»