پلیس راهور تهران اعلام کرد: به‌علت نشست زمین و ایجاد حفره در چهار راه مولوی که باعث ایجاد اختلال در وضعیت ترافیکی (شمال به جنوب) خیابان مصطفی خمینی(ره) از تقاطع سرچشمه شده پلیس راهور تهران محدودیت ترافیکی لحاظ کرده است.

حفره